Betania de Oliveira Laterza Ribeiro Luis Ernesto Rodriguez Tapia
CTIT UFMG