Adriano Mota Loyola Karinne Spirandelli Carvalho Naves
CTIT UFMG