Hamilton Seron Pereira Eloizio Julio Ribeiro
CTIT UFMG